Nederländare som kampanjar för ett nej vid onsdagens folkomröstning.

Nederländare som kampanjar för ett nej vid onsdagens folkomröstning.

Nejsidan leder inför nederländsk EU-omröstning

Opinionsundersökningarna pekar på att det blir ett nej i folkomröstningen om EU:s samarbetsavtal med Ukraina.

I princip alla opinionsundersökningar tyder på att det blir ett nej i den rådgivande omröstningen som äger rum i morgon onsdag.

Omröstningen, som kom till stånd efter en namninsamling, handlar om huruvida Nederländerna ska ratificera EU:s samarbets- och handelsavtal med Ukraina.

Vad ett eventuellt nej skulle resultera i återstå att se. EU-kommissionen vill inte uttala sig innan omröstningen är genomförd och den nederländska regeringen bestämt sig hur den ska hantera resultatet.

Bakom namninsamlingen står initiativet GeenPeil som vill att nederländarna ska få ta ställning till vad man ser som en utvidgning av EU och ytterligare kostnader för skattebetalarna.

Nederländerna har godkänt avtaletm med Ukraina men inte ratificerat det än. Tills alla nationella parlament och EU-parlamentet gjort det gäller avtalet tillsvidare provisoriskt.

Bara 30 procent av de röstberättigade måste delta för att den ska räknas som giltig. Möjligheten att anordna en folkomröstning med namninsamling kom till stånd i juli. Detta blir den första i landets historia.