Svenskar nöjda med rättsväsendet

Tiden för att lösa tvistermål i svenska domstolar har minskat men rättsystemet är inte det snabbaste i EU.

För fjärde året i rad presenterade EU-kommissionen på måndagen sin sammanställning över hur väl rättssystemen i medlemsländerna fungerar.

– Medlemsstaternas arbete med att förbättra rättssystemen fortsätter att bära frukt, konstaterade justitiekommissionär Vĕra Jourová.

Sammanställningen, som bygger på olika källor, mäter effektivitet, kvalitet och oberoende hos medlemsländernas rättssystem.

Jourová slår bland annat fast att det under det senaste året tagit kortare tid att avgöra tvistemål jämfört med tidigare, i synnerhet i Italien, Malta och Lettland.

Detta gäller även för Sverige där tiden att lösa sådana mål under de fyra år som sammanställning gjorts minskat stadigt. Det svenska rättsväsendet är det åttonde snabbaste att avgöra i tvistemål med i genomsnitt drygt 150 dagar per fall. De snabbaste rättsprocesserna för tvistemål har Litauen och Luxemburg medan Malta och Italien har de långsammaste.

För de medlemsländer med störst problem kommer kommissionen i maj att komma med rekommendationer om vad som kan göras för att förbättra rättssystemen. Resultaten ska även användas när bidrag ur EU:s struktur- och investeringsfonder ska delas ut.

I samband med årets sammanställning lät kommissionen genomföra en opinionsundersökning om invånarnas syn på rättssystemen.

I Sverige anser totalt 77 procent av de tillfrågade att rättsväsendet i landet är bra. Det är bara i Danmark och Finland som förtroendet är högre.

Lägst förtroende för sina rättssystem har bulgarer, kroater och italienare.

De viktigaste orsaken till att man anser att rättsväsendet är dåligt är att det utsätts för tryck från politiker och de styrande. Detta nämner nästan tre av fyra som en viktig faktor. Tre av fem menar att även ekonomiska och andra intressens påverkan försämrar systemen.