Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige gav näst flest flyktingar asyl

Efter Tyskland beviljade Sverige flest personer asyl under 2015 men i förhållande till befolkningens storlek toppar Sverige.

Under fjolåret fick drygt 333 000 personer asyl i EU-länderna, en ökning med 72 procent jämfört med året innan. Det visar Eurostats senaste sammanställning.

Nära hälften av dessa fick asyl i Tyskland. Efter Tyskland var det Sverige som beviljade flest personer asyl: närmare 35 000. Minst antal asyl beviljades i Lettland: 30.

I förhållande till befolkningen beviljade Sverige flest asylansökningar med över 350 per 100 000 invånare. Med samma mått beviljade Tyskland drygt 180 asylansökningar. Den minsta andelen godkändes i Kroatien med knappt en på 100 000 invånare.

Ökningen av antalet beviljade asylansökningar i Sverige jämfört med 2014 var endast fyra procent. Som jämförelse var motsvarande ökning i Tyskland över 200 procent.

Lättast att få sin ansökan godkänd var i Bulgarien där nio av tio ansökningar godkändes. Motsvarande siffra i Sverige var 60 procent.

Allra svårast att få sin ansökan godkänd var i Lettland, Polen, Ungern och Kroatien där endast mellan 12,5 och 15 procent gick igenom. Även Luxemburg med en godkännandenivå på knappt 17 procent tillhör länderna där asylsökande generellt sett har det svårast.

Den klart största gruppen som fick asyl var syrier som utgjorde hälften av alla beviljade ansökningar. Det största mottagarlandet för syrierna var Tyskland som stod för 60 procent i hela EU. Efter syrier var eritreaner och irakier de största grupperna.

Det var även syrier som hade lättast att få asyl med närmare 97 procent godkänningsandel. Personer från Makedonien, Serbien och Kosovo hade å andra sida en godkänningsandel på under tre procent.