EU-kommissionär: Minska inkomstklyftorna

Låginkomsttagare i euroländerna har efter finanskrisen halkat efter övriga. I Sverige har utvecklingen varit den omvända.

Inkomstskillnaderna i euroländerna har ökat under de senaste åren. Fram till 2011 följdes utvecklingen för medelinkomsttagare och låginkomsttagare åt. Men efter 2011 har låginkomsttagarna inte bara halkat efter utan även förlorat på den ekonomiska återhämtningen.

EU:s ekonomikommissionär, den franske socialdemokraten Pierre Moscovici, menar att medlemsländerna måste göra något åt detta.

– Det visar att regeringarna måste arbeta hårdare för att göra sin skatte- och utgiftspolitik inte bara tillväxtvänligare utan även rättvisare och mer inkluderande, sade Moscovici när han på tisdagen presenterade kommissionens årliga vårprognos över de ekonomiska läget i unionen.

I 18 av de 27 medlemsländer som det finns fullständiga uppgifter för har de genomsnittliga inkomsterna ökat mer än inkomsterna för dem som tjänar minst.

– Detta är en stor ekonomisk och samhällelig utmaning som enligt oss inte kan ignoreras, sade Moscovici.

I övriga nio EU-länder har istället låginkomsttagarnas löneutveckling varit bättre är genomsnittet. Låginkomsttagarnas utveckling varit gynnsammare i främst de nyare medlemsländerna. Sverige, Nederländerna och Österrike är de enda av de så kallade EU15-länderna där låginkomsttagare vunnit mer än genomsnittet på inkomstutvecklingen.