Miljoner deltidsarbetande vill jobba mer

Fler än var fjärde deltidsanställd i EU vill jobba mer, de flesta kvinnor.

Under 2015 fanns 44,7 miljoner personer med deltidsarbete i EU. Av dessa önskade tio miljoner att de fick arbeta mer.  Det visar Eurostats stora arbetskraftsundersökning.

Den övervägande andelen av dessa, två av tre, var kvinnor.

Störst andel deltidsanställda som ville jobba mer hade Grekland och Cypern där runt sju av tio önskade mer arbete. I andra änden, de EU-länder där de deltidsanställda var nöjdast med arbetstiden, fanns Danmark och Tjeckien.

I Sverige svarade 17 procent av de deltidsanställd att de önskar mer arbetstimmar.

I listan över länder med störst andel deltidsanställda hamnade Sverige på plats fem. Störst andel hade Nederländerna där drygt hälften av alla anställningar var deltid.