Hoppa till artikelns andra spalt.

Ökade utsläpp i EU

Under fjolåret ökade utsläppen av växthusgasen koldioxid från fossila bränslen.

Mellan 2014 och 2015 ökade utsläppen av koldioxid med 0,7 procent i EU-länderna, visar preliminära siffror från Eurostat.

Den största ökningen skedde i Slovakien medan Malta hade den största minskningen av koldioxid från förbränningen av fossila bränslen.

För Sverige finns ännu inga uppgifter att tillgå.

Klart störst andel utsläpp av koldioxid från fossila bränslen hade under 2015 Tyskland som stod för nästan en fjärdedel.

Koldioxid utgör runt 80 procent av alla växthusgaser i EU.