Sifo: Allt fler svenskar tvekar om EU:s agerande i Ukraina

Andelen svenskar som är osäkra på EU:s roll i Ukrainakonflikten har under de senaste två åren mer än dubblerats. Det visar en Sifo-undersökning som Europaportalen låtit genomföra.

När Europaportalen för två år sedan lät fråga tusen svenskar om deras syn på EU:s agerande i Ukrainakonflikten sade sig 15 procent vara tveksamma eller ej veta. Denna andel har nu ökat till 35 procent.

– Situationen i Ukraina förekommer inte längre lika flitigt i den allmänna debatten eller i media längre. Det är ingen konfliktfråga i svensk politik, säger kabinettsekreterare Annika Söder (S) till Europaportalen.

De osäkra kommer från både de grupper som vill att EU agerar mer kraftfullt och mer försiktigt än i dag, med en övervikt på dem som förespråkar försiktighet.

Den största andelen vill dock fortfarande att EU ska agera kraftfullare i Ukraina, en tredjedel ställer sig bakom det påståendet. Tillsammans med dem som vill att EU:s agerande fortsätter som i dag utgör dessa 67 procent av de tillfrågade.

Gruppen som förespråkar mer försiktighet har minskat betydligt, från 16 till 5 procent.

Europaportalen lät liksom för fyra år sedan Sifo fråga om svenskarnas syn på EU:s roll på den internationella arenan. Även där har antalet som är tveksamma också ökat från 14 till 23 procent.

Samtidigt har andelen som förespråkar mindre internationellt EU-engagemang minskat markant från 17 till 10 procent.

41 procent, något större andel för två år sedan, vill att EU ska agera mer internationellt.