Hoppa till artikelns andra spalt.

Starkt svenskt stöd för fortsatt brittiskt EU-medlemskap

Närmare tre av fyra svenskar anser att Storbritanniens EU-medlemskap har stor betydelse för Sverige och att britterna bör vara kvar. Det visar en opinionsundersökning som Sifo gjort på uppdrag av Europaportalen.

71 procent av de tillfrågade anser att det har en stor betydelse för Sverige huruvida Storbritannien är kvar i EU eller inte, visar undersökningen.

70 procent av svenskarna ger britterna rådet att rösta ja i folkomröstningen 23 juni om landets fortsatta medlemskap. Endast 16 procent anser att britterna gör bättre i att säga nej.

– Man tycker att det är viktigt att Storbritannien är med, säger Toivo Sjörén, chef för opinionsundersökningar på Sifo, till Europaportalen.

De tillfrågade fick även ta ställning till huruvida Sverige, Storbritannien och EU skulle förlora eller vinna om britterna lämnade unionen. Störst förlorare vid ett Brexit skulle enligt dem bli EU följt av Sverige. Bara en knapp majoritet anser att britterna själva skulle förlora på att lämna EU.

– Man bedömer det som att andra kommer förlora mer än Storbritannien, säger Sjörén.

Mellan de tillfrågade som röstar på allianspartierna respektive de rödgröna är skillnaden liten. Borgerliga röstare är dock i något större utsträckning lite mer för att britterna ska stanna.

Sverigedemokraterna är splittrade i frågan där 44 procent skulle råda britterna att stanna kvar medan 41 procent hellre ser att de lämnar EU.

Annons

I en annan opinionsundersökning från Ipsos presenterad i dag måndag svarar drygt hälften, 55 procent av de tillfrågade i nio EU-länder, däribland Sverige, att de inte vill ha en liknande folkomröstning om EU-medlemskapet. Endast i Italien och Frankrike vill en majoritet se en sådan omröstning.

I Sverige anser 43 procent att en omröstning bör hållas.

Inget av de nio länderna skulle dock rösta för att lämna unionen. I Italien är det dock jämt mellan dem som förespråkar fortsatt medlemskap och dem som vill lämna: 52 respektive 48 procent. Starkast stöd för fortsatt EU-medlemskap finns i Polen och Spanien.

Av svenskarna skulle 61 procent rösta för fortsatt EU-medlemskap.