Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar mest förberedda på arbetslivet

I inget annat EU-land känner sig unga mer förberedda inför arbetslivet än i Sverige. Samtidigt är svenskar piggast på att plugga eller jobba utomlands.

Sverige har under de senaste åren dalat i internationella mätningar över resultaten i skolan. Men när elever och studenter själva får bedöma hur väl utbildningen är anpassad till dagens arbetsmarknad ger svenska ungdomar tummarna upp.

Drygt fyra av fem svenskar mellan 16 och 30 år anser att utbildningen i landet är väl anpassad till det nuvarande arbetslivet, visar en Eurobarometer gjord i de 28 medlemsländerna.

Annons

Tillsammans med Malta är det den högsta andelen. Genomsnittet i EU är knappt tre av fem. Minst anpassat utbildningssystem anser grekerna sig ha.

Svenska ungdomar är även de som i högst grad vill plugga eller arbeta i ett annat EU-land. Närmare tre av fem säger sig ha den önskan. I EU som helhet är fallet det omvända, där tre av fem inte vill göra det. Minst villiga att plugga eller jobba i ett annat EU-land är tyskar.

När det gäller att faktiskt ha studerat eller arbetat i ett annat EU-land, eller just nu göra det, ligger svenskarna inte i topp. Närmare hälfter av luxemburgarna säger sig ha gjort det och i baltländerna är andelen högre än i Sverige.