Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sveriges siffror skrivs upp

Tillväxten och inflationen i euroländerna justeras ned medan det ser ljusare ut för Sveriges BNP-siffror och arbetslöshet.

Efter en oväntat hög ekonomisk tillväxt i EU och euroländerna under årets första tre månader spår EU-kommissionen att de gynnsamma vindarna mojnar.

– Faktorerna som driver på den europeiska tillväxten ser ut att sakta in, säger EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici på tisdagen när han presenterade vårens ekonomiska prognos.

Faktorerna han åsyftar på är det låga oljepriset, den undervärderade euron och Europeiska centralbankens penningpolitik.

Detta göra att kommissionens tillväxtsprognos från i vintras nu måste justeras ned med 0,1 procentenhet till 1,8 procent i år och 1,9 procent under nästa. Motsvarande nedjustering görs i euroländerna till 1,6 respektive 1,8 procent.

– Eurozonen fortsätter att växa blygsamt, säger Moscovisi som tillade att arbetslösheten i valutaunionen ser ut att sjunka under tio procent under nästa år och att statsskulderna och budgetunderskotten minskar.

Moscovici påpekade även att den låga inflationen i euroländerna ser ut att hålla i sig under en lång tid framöver.

– Inflationen blev negativ i början av 2016 eftersom oljepriserna sjönk igen. Den förväntas förbli negativ på kort sikt och mycket låg under en längre period än tidigare beräknat, säger Moscovici.

För Sveriges del reviderar kommissionen däremot upp den ekonomiska prognosen för i år med 0,2 procentenheter till 3,4 procent. Det är den femte högsta tillväxtsiffran i hela EU.

Nästa års prognos ligger kvar på tidigare beräknade 2,9 procent.

Även när det gäller arbetslösheten i Sverige ser kommissionen ljusare på framtiden än i vintras. Nästa år räknar kommissionen med en 0,4 procentenheter lägre arbetslöshet än i februari. Den beräknas nu minska till 6,3 procent.

Uppgifterna i vårprognosen ligger till grund för när kommissionen 18 maj presenterar sina ekonomiska rekommendationer till medlemsländerna.