Tobias Billström (M) leder riksdagens stora EU-utredning. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Billström leder tung EU-utredning

Den största utredningen av EU-arbetet i riksdagen på tio år har fått ett brett och djupt mandat.

Riksdagen har utsett förste vice talman Tobias Billström (M) att leda en utredning kring riksdagens arbete med EU-frågor, den första större EU-utredningen på tio år. Bland annat ska de granska utvecklingen inom EU med en förstärkt roll för de nationella parlamenten och hur EU-frågorna behandlas mellan riksdag och regering.

– Samarbetet i EU har förändrats under dessa tio år och bland annat har de senaste årens kriser ställt krav på snabba beslut på EU-nivå. Det är därför angeläget att utreda riksdagens EU-arbete för att säkerställa att arbetsformer och verktyg fortfarande är ändamålsenliga, säger Tobias Billström till Europaportalen.

– Jag kan bara konstatera att utredningen har getts ett mycket brett och djupt mandat ända fram till frågan om eventuella grundlagsförändringar, så det är svårt att finna en större tyngd i en parlamentarisk utredning än så.

Ett enigt konstitutionsutskott i riksdagen ligger bakom förslaget på ny EU-utredning. De hoppas att de förslag utredningen kommer att lägga fram ska råda bot på flera av de problem som återkommer i KU-anmälningarna mot regeringen.

– Det har förekommit under flera år anmälningar mot olika regeringar för hur man hanterar delar av EU-arbetet. Det är ett av skälen till att det finns ett behov för riksdagen att göra en analys av hur riksdagen arbetar med EU-frågor och hur det kan utvecklas och förbättras, säger Andreas Norlén (M), konstitutionsutskottets ordförande till Europaportalen.

Tillträdande EU-nämndsordförande Åsa Romson (MP) välkomnade i förra veckan en sådan utredning och menade att EU-arbetet behöver göras lättare att förstå, inte minst med tanke på att EU-frågorna genomsyrar många områden.

– Det är uppenbart för de flesta att det inte är helt överskådligt och enkelt att förstå på vilket sätt riksdagen och debatten om EU-frågorna lotsas genom, sade Romson till Europaportalen.