EU-kommissionen väntas senare i år lägga fram ett förslag på nya regler för lobbyister. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-lobbyister vill ha tuffare lobbyistregler

En rad lobbyistorganisationer kräver ett obligatoriskt register så att oseriösa lobbyister sållas bort.

I ett brev på initiativ från antikorruptionsorganisationen Transparency International vill företrädare för lobbyister se tuffare regler för deras yrkeskår.

”Vi ser att ett dåligt uppträdande hos några få kan ge ett vanrykte åt hela yrkeskåren”, heter det.

Undertecknarna uppmanar de tre EU-institutionerna kommissionen, ministerrådet och parlametnet att införa obligatoriska register för lobbyister. Lobbyister som inte registrerar sig bör inte få träffa tjänstemän, organisera evenemang eller delta i utfrågningar eller expertgrupper, menar de. Dessutom vill de att alla möten med lobbyister ska publiceras på nätet. Ett nytt oberoende organ bör sättas upp som ser till att lobbyisterna följer reglerna.

”Vi har helt enkelt inte längre råd att ytterligare skjuta upp reformer och fortsätta som tidigare”, skriver organisationerna.

– Det faktum att representanter från alla dessa olika organisationer har gått samman för att påpeka att reglerna som styr dem inte är tillräckligt starka är ett talande bevis. EU kan inte längre förbise bristerna i de nuvarande lobbyistreger, sade Transparency Internationals EU-ansvarige Daniel Freund i ett uttalande.

När Transparency International för ett år sedan rankade regelverken kring lobbyism i 19 EU-länder och de tre EU-institutionerna blev ministerrådet tredje sämst. EU-kommissionen hade efter Slovenien det bästa regelverket. EU-parlamentet hamnade på en åttonde plats.

I mars skickade EU-kommissionen ut frågan om ett obligatoriskt lobbyistregister i EU på remiss. Tidsfristen gick ut i månadsskiftet maj-juni. Resultatet från remissrundan kommer att utgöra underlag när kommissionen senare i år lägger fram ett förslag på uppdaterade lobbyistregler.