Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-utträde inget för svenskar

Bara veckor innan den brittiska EU-omröstningen visar SCB:s stora opinionsundersökning att svenskarnas positiva inställning till medlemskapet är stabil.

Om tre veckor folkomröstar britterna om sitt EU-medlemskap. Opinionsundersökningar visar på en mycket jämn batalj mellan dem som vill vara kvar och dem som vill lämna unionen. Svenskarna är dock betydligt fastare i sin tro på EU-medlemskap.  

Under de senaste åren har den svenska jasidan varit ungefär dubbelt så stor som nejsidan. I Statistiska centralbyråns senaste mätning av den svenska opinionen som är den största som regelbundet genomförs i Sverige är 49 procent av de tillfrågade för EU. 23,6 procent är mot.

Undersökningen genomförs två gånger per år, i maj och november. Jämfört med november 2015 finns inga statistiskt säkerställda förändringar vad gäller inställningen till EU.

Annons

Det svenska euromotståndet fortsätter vara grundmurat. Nästan tre av fyra svenskar skulle rösta nej till euron om det vore en folkomröstning i dag. Jämfört med den senaste mätningen har stödet för euron dock stärkts samtidigt som motståndet minskat. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda.

Fördelat på de tillfrågades partisympati är de som stödjer Liberalerna mest positiva till EU-medlemskapet. Bland fyra av partierna är en absolut majoritet för EU-medlemskapet, förutom Liberalernas är det Moderaternas, Miljöpartiets och Centerns sympatisörer. Av Vänsterpartiets sympatisörer är ungefär lika många för EU som mot. Mest negativa till EU är de som stödjer Sverigedemokraternas.

När det gäller synen på huruvida Sverige bör gå med i eurosamarbetet är en klar majoritet motståndare bland alla partiers sympatisörer. Minst är motståndet hos Liberalernas, mest hos Sverigedemokraternas.