Annons

Fortsatt minskning av växthusgaser i EU

EU-länderna minskade under 2014 utsläppen av växthusgaser med över fyra procent.

Det visar siffror från EU:s miljöbyrå. Jämfört med utgångsåret 1990 har utsläppen av gaser som bidrar till växthuseffekten minskat med närmare 25 procent. EU:s mål är att få ned utsläppen med 40 procent jämfört med 1990 års nivåer senast 2030.

EU-byrån pekar på en rad orsaker till den konsekventa minskningen av utsläppen, bland annat övergången till förnybara bränslen, ökad energieffektivitet, ekonomiska recessioner och mildrare vintrar.

Annons

Minskningen har skett på de flesta områden förutom transport där utsläppen istället ökat.