Google, Facebook, Twitter och Microsoft har undertecknat uppförandekoden. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Webbjättar ska stoppa näthat i EU

Google, Facebook, Twitter och Microsoft har lovat ta bort hatpropaganda inom 24 timmar.

De fyra nätjättarna och EU-kommissionen har enats om en uppförandekod för hur hatpropaganda på internet ska hanteras.

– Jag välkomnar det åtagande som it-företagen gjort runt om i världen, att granska majoriteten av de giltiga anmälningarna om olaglig hatpropaganda inom mindre än 24 timmar och ta bort eller vid behov blockera innehållet, sade EU:s justitiekommissionär  Vĕra Jourová i ett uttalande på tisdagen.

Uppgörelsen innebär även att företagen ska upplysa sina användare om vilka typer av innehåll som är förbjudna. Tillsammans med kommissionen ska de dessutom ta fram och främja ”oberoende motbudskap” mot hatpropagandan och ”stödja utbildning i kritiskt tänkande”.

– Sociala medier är dessvärre ett av de verktyg som terroristgrupper använder för att radikalisera ungdomar och rasister utnyttjar för att sprida våld och hat, sade Jourová.

Joe McNamee vid den digitala rättighetsorganisationen European Digital Rights, EDRi är kritisk och menar att uppgörelsen nu gör att ansvaret flyttas från statliga myndigheter till privata företag.

”’Uppförandekoden’ nedgraderar lagen till andra klassens status bakom privata företags ’ledande roll’ som ombes att godtyckligt tillämpa sina användarvillkor”, skriver McNamee i ett uttalande.

Han menar dessutom att yttrandefriheten riskerar att undermineras och att avtalet troligen bryter mot EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna.

”Lagligt men kontroversiellt innehåll kan tas bort som ett resultat av denna frivilliga raderingsmekanism utan ansvarsutkrävande.”

Många av de riktlinjer i uppförandekoden, som inte är lagligt bindande, används redan i dag av företagen.

Att inleda ett samarbete med nätföretagen var ett krav från medlemsländernas inrikesministrar efter terroristdåden i Bryssel.