Fortsatt minskande arbetslöshet i EU

I nästan alla EU-länder minskar arbetslösheten.

Andelen arbetslösa i EU var i maj 8,6 procent, visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat. Det är den lägsta noteringen sedan mars 2009.

Jämfört med för ett år sedan har arbetslösheten minskat i 26 medlemsländer, legat på samma i Litauen och ökat i Österrike.

Sveriges arbetslöshet låg på 7,2 procent vilket innebär den trettonde lägsta nivån i EU.