Medlemsländerna åter sämre att följa EU-lag

Efter flera år av minskade antal invändningar mot att medlemsländerna inte följer EU-lagar ökar antalet igen.

Om ett EU-land inte inför en ny lag som medlemsländerna och EU-parlamentet enats om inom en viss tidsperiod, om den inte införs korrekt eller inte efterlevs kan EU-kommissionen inleda ett så kallat överträdelseförfarande. I slutet av fjolåret pågick sammanlagt 1 368 sådana ärenden. Det framgår av den 33:e rapporten över hur väl medlemsländerna följer nya EU-lagar.

Antalet är en liten ökning jämfört med de tre föregåenden åren.

Jämfört med dessförinnan är dock antalet betydligt lägre. I slutet rekordåret under 2000-talet, 2004, pågick närmare 4 500 förfaranden mot medlemsländerna. Överträdelseförfarandena minskade trots att elva nya länder gick med i unionen under 2000-talet. Dessa elva länder är bättre än de äldre på att införliva EU-lagstiftning. Generellt sett är även de mindre EU-länderna bättre än de stora att att införliva lagar.

Mot Sverige pågick under slutet av fjolåret sammanlagt 42 förfaranden, vilket även det är en ökning jämfört med de tre föregående åren. Sverige hamnar på plats tretton över länder med minst antal förfaranden mot sig.

Fördelat på område var medlemsländerna under 2015 sämst på att införliva EU-lagstiftning inom miljö, transport och finans som stod för över hälften av överträdelseförfarandena. Kommissionen kan dra medlemsländerna inför EU-domstolen om den anser att de inte följer de ny lagarna. Under fjolåret fördes tre ärenden vidare till EU-domstolen med begäran om ekonomiska sanktioner. Det gällde Tyskland, Grekland, Luxemburg, Slovenien och, i två fall, Polen.