Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige får EU:s tuffaste klimatkrav

Fram till 2030 föreslås Sverige minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt förslag över hur mycket medlemsländerna ska minska sina utsläpp till år 2030. EU-ländernas stats- och regeringschefer enades i oktober 2014 om att växthusgasutsläppen ska minskas med 40 procent jämfört med utgångsåret 1990.

Enligt kommissionens förslag får Sverige tillsammans med Luxemburg de tuffaste målen att nå. Båda länderna ska minska sina utsläpp med 40 procent till år 2030 jämfört med 2005 års nivåer. Nivåerna baseras bland annat på hur stor ländernas ekonomier är.

De nationella målen är bindande men innehåller enligt kommissionen viss flexibilitet.

Annons

Målen gäller transporter, byggnader, jordbruk, avfallshantering, markanvändning och skogsbruk.

Kommissionens förslag skickas nu vidare till medlemsländerna och EU-parlamentet som måste enas om nivåerna.