Envis arbetslöshet biter sig fast

Arbetslösheten i EU-länderna legat på samma nivå  de senaste fyra månaderna.

I augusti var arbetslösheten i EU 8,6 procent, visar Eurostats senaste sammanställning. Den andelen har varit stabil sedan maj i år.

Lägst arbetslöshet hade Tjeckien på 3,9 procent vilket är den lägsta noteringen i något EU-land sedan finanskrisen 2008. Högst arbetslöshet hade Grekland på 23,4 procent.

I Sverige låg arbetslösheten på 7,2 procent.