Annons

Nätjättar som Facebook och Google föreslås få betala till medieföretag när folk klickar på länkar till upphovsrättsskyddat material.

Nätjättar som Facebook och Google föreslås få betala till medieföretag när folk klickar på länkar till upphovsrättsskyddat material.

Nya spelregler för internet upprör

Kritik riktas mot nya upphovsrättsregler som ska göra det lättare för musiker, tidningsutgivare och andra kreatörer att få betalt för sitt arbete.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen förslag om modernisering av upphovrättsreglerna i unionen. Ett av förslagen ska se till att stora nätföretag som Google och Facebook betalar en avgift när de länkar till upphovsrättsskyddat material.

− Jag vill att journalister, förläggare och upphovsmän ska få skäligt betalt för sitt arbete, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Google menar dock att bördan för framför allt mindre sajter med länkar blir ohållbar.

”Dagens förslag antyder att verk såsom text, video, bilder och annat måste filtreras av nättjänster. Detta skulle i praktiken göra internet till ett ställe där allt som laddas upp måste godkännas av jurister innan det kan nå en publik”, skriver Caroline Atkinson, vice ordförande på Googles globala avdelning, i ett blogginlägg.

Andra kritiker pekar på att upplägget tidigare prövats i bland annat Tyskland vilket resulterade i att trafiken till stora nättidningar minskade med 80 procent. Det finns även risk, menar vissa, att Facebook och Google kan komma att ta bort länkar till mediesajter om de måste betala för dem.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson anser att förslaget gynnar medieföretagen på bekostnad av konsumenterna.

− Kommissionen har helt klart gått på de stora medieföretagens sida, istället för att anpassa upphovsrätten utifrån hur dagens medborgare läser och använder nyheter, sade Max Andersson i ett uttalande.

Kommissionen vill även att videodelningssajter som Youtube och Vimeo skannar allt material som läggs upp och tar bort upphovsrättsskyddad musik och videor. I dag sker detta bara från fall till fall efter att en upphovsrättsinnehavare påpekat det. Samma skydd ska gälla för tidningsutgivare.

I onsdagens paket ingår också ett förslag om att göra det lättare för forskare att använda sig av stora databaser som inhämtats på nätet men som är upphovsrättsskyddade och använda sådant material i utbildningsyfte. Tillgången till publicerade verk ska underlättas för personer som är blinda, synsvaga eller har andra lässvårigheter.

En tredje del av lagpaketet ska förenkla tillgången till TV- och radioprogram från andra europeiska länder och hjälpa museer och liknande att digitalisera och göra utgångna verk tillgängliga över gränserna.

Förslagen går nu till medlemsländerna och EU-parlamentet som måste enas för att det ska bli ny lag.