Biljonförlust när kvinnor inte arbetar

Om lika stor andel kvinnor som män arbetade skulle EU-länderna göra en vinst på 3,6 biljoner kronor per år.

Under fjolåret var drygt 75 procent mellan 20 och 64 år i arbete i medlemsländerna. Motsvarande siffra bland kvinnorna var knappt 64 procent. Det innebär en skillnad sysselsättningsgraden på över tio procentenheter.

Skillnaden gör att medlemsländerna årligen går miste om motsvarande 3,6 biljoner kronor än om andelen kvinnor i arbete var lika stor som för män. Det handlar bland annat om missade skatteintäkter staten, välfärd och olika bidrag som istället betalas ut. Det visar beräkningar från Eurofound som är en EU-institution som arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren i unionen.

Det landet som har högst andel kvinnor i arbete är med bred marginal Sverige med drygt 78 procents sysselsättningsgrad. Trots detta går Sverige enligt Eurofounds kalkyler årligen miste om över 57 miljarder kronor, motsvarande 1,4 procent av BNP, jämfört med om sysselsättningen bland kvinnor vore lika stor som hos män.

Lägst sysselsättning bland kvinnor hade Grekland på 46 procent.