Eurostat: Välutbildade mindre feta

Det finns ett tydligt samband mellan kroppsvikt och utbildningsnivå enligt EU:s statistikbyrå.

Andelen som lider av fetma är mindre bland välutbildande än bland personer med lägre utbildning, visar en sammanställning från Eurostat.

Bland personer med högst grundskoleutbildning räknas närmare en av fem som sjukligt överviktig medan motsvarande siffra hos universitetsutbildade är drygt en av tio.

Mellan män och kvinnor finns det enligt Eurostat ingen systematisk skillnad – i vissa länder som Sverige är en större andel kvinnor överviktiga, i andra som Finland är fetma vanligare hos män.

Sett till ålder ökar andelen feta med åren med undantag av de allra äldsta.

Malta har enligt sammanställningen den klart största andelen sjukligt överviktiga medan Rumänien har den minsta.