Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Eurostat: Invandrare i stort välintegrerade

Andra generationens invandrare är nästan lika välrepresenterade på arbetsmarknaden och är mer välutbildade än infödda.

I en sammanställning över första och andra generationens invandrares integration i EU-länderna som EU:s statistikbyrå Eurostat gjort framgår att skillnaderna på det hela är relativt små.

Bland infödda i EU hade drygt 30 procent en universitetsutbildning eller motsvarande, vilket är ungefär lika som hos första generationens invandrare. Bland andra generationens invandrare var andelen däremot högre med närmare 38 procent. 

Sett till hur väl invandrare lyckas ta sig in på arbetsmarknaden har första generationen svårare än infödda personer. I genomsnitt skiljer det närmare tio procentenheter mellan de två kategorierna. Denna skillnad försvinner dock helt i andra generationens invandrare där sysselsättningsgraden är något högre än för infödda.

I Sverige är skillnaderna när det gäller utbildning något annorlunda. Första generationens invandrare har i större grad en universitetsutbildning än infödda medan andra generationen har en något lägre.

Även på arbetsmarknaden avviker Sverige från EU-snittet. Där skiljer sig sysselsättningsgraden mellan infödda och första generationens invandrare över 15 procentenheter. Men även i Sverige minskar skillnaden och ligger i andra generationen på två procentenheter.