Storbritanniens premiärminister Theresa May. Arkivbild.

Bild: Number 10

Hoppa till artikelns andra spalt.

May vill ha ”lång” brexit

Den brittiska premiärministern Theresa May vill att Storbritannien lämnar EU om två år men vill därefter ha en lång övergångsperiod där snårigare frågor löses efterhand.

Premiärminister May har två huvudmål med de kommande förhandlingarna som ska ta Storbritannien ut ur EU, skriver affärstidningen Financial Times. Det ena är att se till att landet lämnat EU innan nästa ordinarie brittiska parlamentsval 2020. Det andra är att se till att kostnaderna när Storbritannien lämnar EU inte blir för stora.

För att lösa ut de svåraste nötterna vill hon ha en övergångsperiod på minst fem år, enligt tidningen. Hur det ska gå till är dock oklart. Artikel 50 i EU-fördraget, regelverket som styr utträdet, säger att förhandlingarna ska pågå högst två år och att en förlängning kräver att alla övriga medlemsländer går med på det. 

Mays regering förlorade i förra veckan ett domstolsutslag som innebar att det är parlamentet som måste besluta om att utlösa artikel 50. Regeringen har överklagat domen men enligt brittisk press är möjligheterna för ett annat utfall små. Om domen inte ändras väntas det få till följd att parlamentet får ett större inflytande i vilket typ av utträde Storbritannien väljer – hur många band som ska klippas och hur många som ska vara kvar. 

Runt tre fjärdedelar av de 650 ledamöterna i det brittiska underhuset stödde tidigare fortsatt medlemskap i EU, enligt Reuters. Mays konservativa regeringsparti har en majoritet på tolv av 650 ledamöter i underhuset.

Det största oppositionspartiet, socialdemokratiska Labours, ledare Jeremy Corbyn hotar att blockera artikel 50 om inte fyra krav uppfylls. Ett av dessa krav är fortsatt tillgång till EU:s inre marknad, något som May i tidigare inlägg distanserat sig från.

– Detta måste bli grunden för förhandlingarna, sade Corbyn till The Mirror som välkomnade ett eventuellt nyval.

I samband med att förra veckans dom slutbehandlas i början av december har den tillfällige ledaren för nationalistiska och EU-kritiska Ukip, Nigel Farage, lovat att anordna en 100 000 personer starkt demonstration utanför högsta domstolen.