Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige drar ifrån: mest socialt rättvist i EU

För åttonde året i rad rankas Sverige som det socialt mest rättvisa landet i EU.

Sverige drar i från övriga EU-länder i den tyska stiftelsen Bertelsmanns årliga sammanställning av 36 indikatorer över social rättvisa i EU-länderna. Sedan första gången sammanställningen gjordes, 2008, har Sverige varit etta. Men jämfört med fjolåret drar Sverige ifrån i toppen.

”[Sveriges] framgång vilar på en bred basis där landet rankar toppfem i alla sex huvudkategorier, tre av dessa på första plats”, heter det i rapporten.

Bertelsmann pekar dock på att ”Sverige står inför stigande politiska utmaningar på grund av den åldrande befolkningen”. Sverige rankas också lågt, näst sist i EU, på grund av det stora glappet i sysselsättningsgraden mellan inrikes och utrikes födda.

Sex huvudkategorierna

De 36 indikatorerna är fördelade på sex huvudkategorier:

Risk för fattigdom

Tillgång till utbildning

Tillgång till arbetsmarknaden

Hälsa

Rättvisa förhållanden mellan generationerna 

Social sammanhållning och icke-diskriminering

Enligt rapportförfattarna håller EU-länderna som helhet att långsamt återhämta sig från finanskrisen och att anledningen till detta är ”den uppåtgående trenden på arbetsmarknaden”. Fler har i dag arbete än under krisens värsta år. Men samtidigt har andelen personer som inte klarar av att försörja sig på ett heltidsarbete ökat.

– En ökande andel av människor som inte kan leva av sitt arbete undergräver legitimiteten för samhällssystemet och det ekonomiska systemet, sade Aart De Geus, VD för Bertelsmannstiftelsen som också varnar för att barn och unga hämnat efter krisen.

– Många unga människors brist på framtidstro spelar de växande populistiska rörelserna i händerna. Vi får inte riskera att ungdomarna blir besvikna och frustrerade och drar sig undan från samhället, sade De Geus.

Minst socialt rättvist i EU är Grekland följt av Rumänien och Bulgarien.