Annons

Sveriges kändaste EU-politiker

Mer än varannan svensk prickar in Sveriges kändaste Europaparlamentariker. Men minnet sviker och ledamöterna är mindre kända nu än vid förra EU-valet.

Europaportalen har låtit Sifo be tusen svenskar namnge toppnamnen hos de svenska partierna i EU-parlamentet. I klar topp hamnar den tidigare TV-journalisten och Kristdemokraternas Lars Adaktusson. 55 procent lyckade pricka in hans för- eller efternamn.

Förutom Adaktusson har svenskarna svårt att sätta namn på sina företrädare i EU-parlamentet. Runt en fjärdedel av de tillfrågade kände igen Marita Ulvskog (S), Fredrick Federley (C) och Gunnar Hökmark (M).

Undersökningen

Sifo har intervjuat 1 000 personer mellan 2 och 6 november. Vi har velat veta hur kända partiernas toppnamn är.  Andra svenska Europaparlamentariker har inte ingått i undersökningen.

Frågorna som ställdes var:

 

Kan du nämna för- eller efternamn på följande Europaparlamentsledamöter?

Annons

Vilket parti tror du att följande person tillhör?

Vem av dessa personer tror du bäst kan företräda Sverige i EU?
 

Minst känd är Miljöpartiets Bodil Valero följt av Vänsterpartiets Malin Björk som färre än en av tjugo kände igen.

Förra gången Europaportalen lät ställa samma fråga, strax innan EU-valet 2014, toppade Liberalernas dåvarande toppnamn Marit Paulsen som dock slutat med EU-politiken. Då hamnade Adaktusson på en andra plats med en igenkänningsgrad på 73 procent. Att färre känner igen EU-parlamentarikerna i dag än då är en genomgående trend, bara Kristina Winberg (SD) känns igen i högre grad nu än då.

Förutom att nämna EU-parlamentarikerna vid namn frågade Sifo vilket parti de tillhörde. Lättast att pricka in var även här Lars Adaktusson som tillhörande Kristdemokraterna. Närmare sju av tio lyckades med detta. Även Marita Ulvskog var relativt lätt att partibestämma för de tillfrågade, sex av tio lyckades.

Svårast att kategorisera hade de tillfrågade Bodil Valero. Endast åtta procent kände till hennes parti är Miljöpartiet, en större andel, tolv procent, trodde istället att hon tillhör Liberalerna.

Europaportalen lät även fråga vilket av toppnamnen som svenskar anser företräder Sverige bäst i EU. Även här hamnar Lars Adaktusson i topp, men avståndet till tvåan, Marita Ulvskog är marginellt. Jämfört med den förra undersökningen har dock Adaktusson gått om Ulvskog som den EU-parlamentariker som har högst förtroende bland väljarna.
 
Hos männen var Moderaternas Gunnar Hökmark populärast medan Lars Adaktusson var populärast bland kvinnorna.