Hoppa till artikelns andra spalt.

Två av tre svenskar EU-positiva

Sverige tillhör de EU-länder som tycker allra mest om att vara med i unionen.

53 procent av de tillfrågade EU-borna i EU-parlamentets återkommande opinionsundersökning anser att det är bra att deras land är med i EU. Det är en minskning med två procentenheter jämfört med för ett år sedan då det 55-procentiga stödet var det högsta 2007.

Motsvarande siffra för svenskarna är 64 procent vilket är den sjunde högsta i EU. Det är en ökning med fem procentenheter på ett år.

Annons

I inget EU-land är andelen som anser att medlemskapet är dåligt större än den som säger att det är bra.

Trots detta anser drygt hälften, 54 procent, av de tillfrågade att EU är på väg åt fel håll. Det är en ökning med tretton procentenheter jämfört med för ett år sedan.

Undersökningen

Undersökningen genomfördes 24 september till 3 oktober där 27 768 personer över 15 år i EU-länderna tillfrågades i personliga intervjuer.

 

Frågorna som ställdes var:

 

Vad tycker du generellt om att (VÅRT LAND) är medlem i EU? Är det ...?

I dagsläget, skulle du generellt sett säga att saker går åt rätt håll eller åt fel håll i EU?