Michel Barnier, EU-kommissionens chefsförhandlare i förhandlingarna om det brittiska utträdet ur unionen.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-förhandlare om brexit: Vi är redo

EU:s chefsförhandlare sätter press på britterna och ger dem 1,5 år på sig att förhandla fram ett utträde ur unionen.

Michel Barnier, fransmannen som representerar EU-kommissionen i de kommande förhandlingarna som ska ta Storbritannien ut ur EU, gjorde på tisdagen sitt första offentliga framträdande.

– Vi ger oss in på okänd terräng. Arbetet kommer att bli juridiskt komplicerat, politiskt känsligt och få viktiga konsekvenser för våra ekonomier och främst för folken på båda sidor av kanalen, sade Barnier vid en pressträff i Bryssel och gjorde det klart att EU är redo att inleda förhandlingarna.

Förkortad förhandlingsperiod

Enligt artikel 50 i EU-fördraget, som britterna måste utlösa för att inleda förhandlingarna, ska utträdet vara klart på två år. Men enligt Barnier måste förhandlingarna vara klara innan dess

– Tiden kommer bli kort. Det är tydligt att perioden för faktiska förhandlingar blir kortare än två år, sade han och tillade att 1,5 år är en rimlig frist för att de övriga medlemsländernas regeringar, EU-parlamentet och till sist Storbritannien ska kunna ratificera det slutliga utträdesavtalet.

Den brittiska premiärministern Theresa May har lovat att utlösa artikel 50 senast i mars nästa år. Förhandlingarna kan därefter inledas efter några veckor. Om Barnier planering håller ska förhandlingarna vara klara i oktober 2018.

Michel Barnier, som samråder med stats- och regeringscheferna i EU-länderna, lyfte fram fyra huvudpunkter för EU inför förhandlingarna.

Fyra utgångspunkter inför förhandlingarna

1. Enighet mellan de kvarvarande EU-länderna.

2. Länder utanför EU kan inte få samma rättigheter och fördelar som medlemmarna eftersom de inte har samma åtaganden.

3. Inga förhandlingar får påbörjas innan artikel 50 utlösts.

4. De fyra friheterna (fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital) är odelbara. Plocka russinen ur kakan är inte ett alternativ. Han sade att det nu är upp till britterna att visa vad de vill i förhandlingarna.

Framtida relation måste vänta

Barnier menade att det juridiskt sett inte går att samtidigt förhandla utträdet och Storbritanniens framtida relation till EU, som exempelvis handelsavtal.

– Man kan inte göra allt på 15 till 18 månaders förhandlingar. Vi måste ta sakerna steg för steg i rätt ordningsföljd, sade Barnier.

Medlemsländernas stats- och regeringschefer ska inom de närmaste månaderna definiera de kvarvarande 27 EU-ländernas intressen.

Uppdrag

Michel Barnier tillträdde sin post som EU-kommissionens chefsförhandlare i de kommande brexitförhandlingarna. Han har under de två månaderna sedan dess besökt EU-ländernas stats- och regeringschefer. Hittills har 18 av dessa besökts, och i slutet av januari nästa år ska alla ha betats av. Syftet är att sondera terrängen och hitta gemensamma ståndpunkter. Till sitt förfogande har Barnier en grupp på 30 personer som för tillfället granskar alla rättsliga akter som måste avhandlas.

Tre chefsförhandlare

Förutom Michel Barnie har även Europeiska rådet, där medlemsländernas stats- och regeringschefer ingår, en chefsförhandlare, belgaren Didier Seeuws. Även EU-parlamentet har en chefsförhandlare i den belgiske liberalen Guy Verhofstadt. Hur arbetet mellan de olika Eu-institutionerna ska fördelas är inte klart, men EU-kommissionen väntas dra det stora lasset när det gäller det rättsliga.