Annons

EU-motståndet krymper i Sverige

Svenskarnas stöd för EU stärks.

En majoritet, drygt 50 procent, av svenskarna är för medlemskapet i EU, enligt Statistiska centralbyråns stora novembermätning. Knappt 21 procent är emot och nästan 29 procent saknar uppfattning.

Jämfört med den senaste mätningen i maj 2016, har motståndet minskat.

Efter den brittiska EU-omröstningen i juni har ett ökat stöd för medlemskapet noterats i många undersökningar i EU-länderna.

Liberaler positivast

Fördelat på de tillfrågades partisympati är de som stödjer Liberalerna mest positiva till EU-medlemskapet. Bland alla riksdagspartiers sympatisörer förutom Sverigedemokraterna är fler positiva än negativa till att Sverige är med i EU.

Starkt euromotstånd minskar något

Samtidigt visar undersökningen att det starka motståndet mot att Sverige skulle gå med i euron minskar något jämfört med i våras. Fortfarande är dock en förkrossande majoritet, 72 procent, mot svenskt euromedlemskap. Knappt 16 procent är för.

Ingen parti för euron

När det gäller synen på huruvida Sverige bör gå med i eurosamarbetet är en klar majoritet motståndare bland alla partiers sympatisörer. Minst är motståndet hos Liberalernas, störst hos Sverigedemokraternas. Kristdemokraternas sympatisörer har gått om både Centerpartiets och Vänsterpartiets jämfört med i våras och blivit de näst mest eurokritiska.

Undersökningen

Annons

Undersökningen genomfördes per telefon och webbenkäter i november 2016. 8 952 röstberättigade personer söktes. Av dessa har 22,6 procent ej anträffats, 2,9 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 18,4 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 43,9 procent, vilket innebär att antalet svarande var 5 021.

 

Frågorna som ställdes var:

”Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?”

”Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att införa euron som valuta i Sverige?”

 

Statistiskt säkerställt

EU

Jämfört med maj 2016 har andelen som uppger att de är mot EU-medlemskapet minskat medan andelen som saknar uppfattning i frågan har ökat. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda.

 

Euron

Jämfört med maj 2016 har andelen som skulle rösta nej minskat och andelen som uppger att de inte vet ökat, dessa förändringar är statistiskt säkerställda.