Finansminister Magdalena Andersson (S) pekar ut tre frågor på finansministrarnas bord som viktigast för Sverige. Här i samtal med socialdemokraten den nederländske finansministern och ordförande för euroländernas finansministrar Jeroen Dijsselbloem. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Finansministern: Oacceptabel uppmjukning av EU-regler

Magdalena Andersson är irriterad över att EU-kommissionen glider på centrala formuleringarna i finanspolitiken. Hon pekar samtidigt ut tre EU-förslag som är viktigast för Sverige.

När medlemsländernas finansministrar träffas på tisdagen ligger de flesta stora EU-frågor på förhandlingsbordet. Av dessa pekar finansminister Magdalena Andersson (S) ut tre som särskilt viktiga. Men först något som irriterar en svensk finansminister oavsett om denne heter Anders Borg eller Magdalena Andersson.

Enligt Magdalena Andersson vill EU-kommissionen i sina rekommendationer om vilken finanspolitik som euroländerna bör driva att dessa “i stor sett” ska hålla sig till tillväxt- och stabilitetspakten. EU-länderna måste följa pakten och då menar finansministern att reglerna ska vara lika för alla - euromedlem eller ej.   

– Jag tycker att man ska hålla sig till regler. Detta riskerar bli en uppmjukning av hur man tolkar pakten och det är inte acceptabelt, säger Magdalena Andersson till Europaportalen. Hon betonar att Sverige kommer att vara väldigt tydligt i sin kritik på synsättet och formuleringen när finansministrarna behandlar frågan. Även Tyskland, Nederländerna och Danmark ska enligt ministern vara kritiska.

– Vi ser ju inte att tillväxt- och stabilitetspakten som något som hindrar jobb och tillväxt utan tvärtom. De länder som håller sig till reglerna har bättre jobb och tillväxt än de andra, säger Andersson och betonar vikten av att inte låta budgetunderskotten överstiga tre procent, något som mer var regel än undantag i eurozonen under finanskrisen.  

Vad säger du till dina socialdemokratiska regeringskollegor i Italien som vill se lättnader i tillväxt- och stabilitetspakten?

– Där har vi en annorlunda syn än flera av våra systerpartier i Europa och det är en kontinuerlig och livlig diskussion, säger Andersson.

Tre viktiga frågor för Sverige
Frågan om tillväxt- och stabilitetspakten är en av många punkter på vad finansministern beskriver som en “väldigt omfattade dagordning”. Europaportalen ber henne därför peka ut de tre viktigaste frågorna för Sverige.

– Det arbete som bedrivits mot skatteundandragande och skattesmitning är otroligt viktigt. [Likaså] att fortsatta att arbetet med tillväxt- och stabilitetspakten så att vi har möjlighet att möta framtida kriser, säger Magdalena Andersson. Hon tillägger att den tredje angelägna frågan är att förlänga verksamheten för EU:s investeringsfond EFSI, även kallad Juckerfonden, för att stödja investeringar för små och medelstora företag.