Annons

I mitten av januari nästa år börjar de nya reglerna gälla. Arkivbild.

I mitten av januari nästa år börjar de nya reglerna gälla. Arkivbild.

Bild: Fredrik Haglund

Parlamentet skärper straffen för EU-politiker

Nya regler ska hindra oregistrerade lobbyister att träffa EU-parlamentariker. Samtidigt höjs straffskalan för ledamöter som bryter mot arbetsordningen.

EU-parlamentet röstade på tisdagen genom en ny arbetsordning. Arbetet med att uppdatera arbetsordningen har letts av den brittiske socialdemokraten Richard Corbett och tagit två år.

– Vår institution kommer bli mer demokratisk, öppen och mycket mer effektiv, sade Corbett i ett uttalande.

De nya reglerna innebär bland annat stramare regler kring ledamöters ekonomiska intressen, lobbyister och straff för brott mot reglerna.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson som arbetat med att ta fram det nya regelverket ser flera framsteg.

– Tack vare våra och medborgares påtryckningar måste professionella lobbyister som vill möta EU-parlamentariker vara registrerade i EU:s öppenhetsregister, sade Andersson i ett uttalande.

Parlamentariker ska inte heller få ta ett betalt lobbyistuppdrag under sin mandatperiod och tidigare ledamöter ska inte längre få fri tillgång till parlamentsbyggnaderna.

Ledamöterna avvisade dock krav på öppen omröstning när EU-kommissionens ordförande väljs.

Reglerna börjar gälla i januari nästa år.

Fler förändringar

Hårdare straff
Sanktionerna mot EU-parlamentariker som bryter mot reglerna stärks. Antalet dagstraktamenten som kan dras in höjs från tio till 30 och antalet dagar som ledamoten kan stängas ute från parlamentsarbete ökar från två till 30.

Granskning av kommissionärer
EU-parlamentets rättsliga utskott ska granska blivande EU-kommissionärers affärer och ekonomiska intressen innan de kan tillträda.

Kan stoppa triloger
Den informella förhandlingarna mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och medlemsländerna, kallade triloger, har beskyllts för att minska insynen i EU-beslutsfattandet. De nya reglerna gör att EU-parlamentet via en omröstning i plenum kan hindra att triloger inleds.

Färre dokument
Så kallade skriftliga förklaringar – allmänna åsiktsuttryck från EU-parlamentariker om allt mellan himmel och jord – tas helt bort.

Ordning i plenum
Det blir förbjudet för ledamöterna att vifta med banderoller i plenum och ta till ärekränkande, rasistiskt eller främlingsfientligt språkbruk.

Tuffare kontroll av ledamöter
Ledamöternas förklaringar av ekonomiska intressen blir mer detaljerade och de måste informera EU-parlamentet när de tar ett jobb som lobbyist.