Sveriges socialutgifter inte EU-högsta

Sju EU-länder lägger förhållandevis mer pengar på socialt skydd än Sverige.

Under 2014 utgjorde utgifter på sociala skydd som pensioner, sjukvård och arbetslöshetsersättning knappt 30 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Det visar en sammanställning från Eurostat.

Den andelen ligger nära genomsnittet för EU-länderna och en bit under det land som hade störst sociala utgifter, Frankrike. Det är dock dubbelt så mycket som Lettland som har den lägsta andelen sociala utgifter.

Under 2000-talet har sociala utgifter ökat i de flesta medlemsländer i förhållande till deras BNP. 

De sociala utgifterna i EU-länderna utgörs främst av ålders- och efterlevandeförmåner såsom pensioner, därefter kommer hälso- och sjukvård.