Personen på bilden har inget mer artikeln att göra. Arkivbild.

Personen på bilden har inget mer artikeln att göra. Arkivbild.

Bild: FaceMePLS

EU-domstolen: Rätt att förbjuda huvudduk på vissa jobb

En arbetsgivare bröt inte mot lagen när den förbjöd en anställd receptionist att bära muslimsk huvudduk.

I en dom på tisdagen slog EU-domstolen i Luxemburg i en dom fast att privata företag som i interna ordningsregler förbjuder bärandet av synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler utgör i vissa sammanhang inte direkt diskriminering.

Det konkreta fallet handlar om en muslimsk kvinna som arbetade som receptionist i ett företag i Belgien som hyrde ut receptionister till andra företag. Efter att varit anställd i några år meddelade kvinnan att hon skulle börja bära muslimsk huvudduk. Med hänvisning till att hon bar huvudduk i strid med företaget regler om neutral klädsel sades hon därefter upp från sin anställning.

Domstolen menar att en arbetsgivares vilja att uppvisa en neutral bild i förhållande till kunder är berättigad och är en del av näringsfriheten, särskilt när det endast är de arbetstagare som kommer i kontakt med kunder som berörs av regeln.

Domstolen slår fast att förbudet mot att bära synliga symboler på arbetsplatsen måste vara “objektivt motiverad av genomförandet av en neutralitetspolicy samt lämplig och nödvändig”.