Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Granskning: Ingen jämställdhet i EU

Ingen av EU:s sju institutioner lever upp till EU:s kriterium på jämställdhet mellan könen.

Europaportalen har granskat hur andelen män och kvinnor fördelar sig i ledningen för EU:s sju institutioner och medlemsländernas 28 regeringar. Det är dessa som formar EU till vad det är idag.

Den svenska och franska regeringen är de enda i EU där hälften av ledamöterna är kvinnor. I ingen av regeringarna och EU-institutionerna är en majoritet kvinnor. Som regel förhåller det sig tvärtom.

Sex av de undersökta församlingarna när upp till den nivå som EU-kommissionen satt som en indikator på jämställdhet – minst 40 procent kvinnor eller män. Det är förutom Sveriges och Frankrikes regeringar även regeringarna i Slovenien, Tyskland och Danmark samt andelen ordförande i EU-parlamentets utskott.

Annons

Den EU-institution som är minst ojämställd är EU-parlamentet där 37 procent av ledamöterna är kvinnor. EU-kommissionen ligger klart under sitt eget 40-procentsmål.

EU:s kanske viktigaste instans, Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats- eller regeringschefer, har den tredje näst sämsta representationen av de sju EU-institutionerna. Bara Europeiska centralbanken och Revisionsrätten är mindre jämställd. I båda fallen är runt nio av tio medlemmar män.

Av medlemsländerna är Ungerns regeringen den enda utan kvinnor. Malta hamnar näst sist med en kvinna av 17 ministrar.