Annons

Svensk markering mot sociala pelaren

Det blev stor förvirring i EU-nämnden när regeringen och oppositionen diskuterade Sveriges ståndpunkter inför veckans EU-toppmöte.

Statsminister Stefan Löfven (S) sökte på onsdagen som vanligt sitt mandat i riksdagens EU-nämnd inför veckans toppmöte i Bryssel. I fokus för diskussionen hamnade den så kallade sociala pelaren – ett EU-utkast om att arbeta mer med sociala frågor. Ett slutligt förslag väntas i nästa månad och regeringen är på förhand positiv till inriktingen.

En majoritet av riksdagspartierna – alliansen och Sverigedemokraterna – kritiserade statsministern för att driva sociala frågor på EU-nivå med motiveringen att det riskerar att överföra mer makt till Bryssel. Tillsammans stödde de fem partierna en formell invändning.

– De här frågorna om att motverka globaliseringens baksidor är frågor som borde ligga hos de nationella parlamenten och inte EU, sade Moderaternas riksdagsledamot Fredrik Schulte och ville att Löfven ska föra fram detta under toppmötet.

Nämndens ordförande, Miljöpartisten Åsa Romson, pekade dock på att toppmötet inte ska behandla frågan denna gång och förstod inte vad oppositionspartierna invände mot. Hon fick stöd av Socialdemokraternas Marie Granlund.

– Det vore väldigt olyckligt om vi gör bort oss helt och lyfter frågor när det inte är tänkt att de ska lyftas, sade Granlund.

Schulte kontrade med att det inte spelar någon roll om det inte finns några konkreta beslutspunkter eller ej utan att Löfven måste säga det som nämnden ger honom mandat att säga.

Annons

– Inlägg som görs i diskussioner som förs på EU-toppmöten ska förankras här, sade Schulte.

Granlund pekade dock på en nylig överenskommelse i riksdagen om att svenska ministrar inte ordagrant behöver upprepa vad EU-nämnden ställer sig bakom.

Innan ordförande Romson hann avsluta mötet bad Löfven oväntat om ordet för att upplysa om att den invändning som de fem partierna gjort ligger helt i linje med regeringens ståndpunkt.

– Regeringen driver precis den där ståndpunkten. Vi har drivit den från första stund, sade Löfven.

Efter EU-nämndens möte förtydligade Fredrik Schulte till Europaportalen att Alliansen inte hade tagit ställning till den sociala pelaren som sådan men att man redan nu kunde se tydliga risker med förslaget.

– Man kan konstatera att utkastet innehåller rätt långtgående detaljregleringar. Det ger vid handen att ambitionen är omfattande EU-lagstiftning på området. Då är det angeläget att Sverige sätter ner foten, sade Fredrik Schulte.