Rapport: Tydligt minskad social rörlighet i Sverige

Sverige tillhör en mindre grupp länder i EU där unga fått svårare att komma upp sig i samhället än sina föräldrar.

Eurofound, en EU-institution som beskriver arbets- och levnadsvillkoren i unionen, har i en ny rapport mätt så kallad social rörlighet i medlemsländerna. Det är ett mått hur lätt det är att ta sig fram i samhället sett till ens ekonomiska och sociala bakgrund.

Rapporten har delat in invånarna i tre generationer, en med födda innan och under andra världskriget, en efter kriget och en med födda mellan 1965-1975.

I de flesta EU-länder ökade den sociala mobiliteten hos generationen efter andra världskriget jämfört med den innan – vilken deras socialgrupp deras föräldrar tillhörde spelade mindre roll än tidigare för att få ett bättre jobb och högre levnadsstandard.

I Sverige och fyra andra länder har rörligheten för den sista generationen, den med födda 1965-1975, minskat.

”Sverige […] blev ett socialt rörligt land på 70- och 80-talen men den sociala rörligheten har minskat efter dess.”

Medan Sverige hade den största förbättringen mellan för- och efterkrigsgenerationerna hade landet den näst största försämringen till den efterkommande generationen född mellan 1965 och 1975.

Sverige är även ett av få länder där den sociala mobiliteten blivit sämre för såväl kvinnor som män.