EU:s säkerhetskommissionär Julian King.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Mer EU-pengar till att bekämpa cyberattacker

Efter den senaste tidens terror- och cyberattacker manar EU-kommissionen till fler åtgärder. Mer pengar satsas på att bekämpa cyberattacker och medlemsländerna ska lättare kunna hitta uppgifter om misstänkta terrorister.

– Vi har haft fem terroristattacker under lite mer än en månad i EU och samtidigt två stora globala cyberattacker, sade EU-kommissionär Julian King som ansvarar för EU:s så kallade säkerhetsunion, ett samlingsnamn för en rad åtgärder på EU-nivå som ska hjälpa medlemsländerna att förhindra terrorism och andra typer av säkerhetshot.

Kommissionen kommer ge motsvarande 105 miljoner kronor till 14 medlemsländer för att stärka deras försvar mot cyberattacker.

– Vårt nuvarande beroende av internet och uppkopplade apparater och teknologi är för närvarande större än vår förmåga att skydda oss. Vi måste göra något åt det, sade King som tillade att cyberattackerna riskerar att hota demokratiska processer.

Kommissionen föreslår även att EU:s olika databaser som hanteras av det så kallade eu-LISA med uppgifter som inresor i Schengen och viseringar ska centraliseras och göras mer driftskompatibla med varandra.

En sådan europeisk sökportal skulle göra det lättare för medlemsländerna att stämma av biometriska data, misstänktas identitet och få reda på tidigare brott hos personer i andra medlemsländer.

– Sammantaget tror jag att dessa åtgärder kommer sätta eu-LISA i centrum för vårt ambitiösa program för databaser, sade King.

I torsdagens paket ingår även förslag för att ytterligare bekämpa radikalisering på nätet. Kommissionen uppmanar medlemsländerna att bland annat inrätta enheter som ska behandla anmälningar mot terrorismrelaterat innehåll på internet.