Den positiva synen på EU i Storbritannien har ökat med tio procentenheter på ett år. Arkivbild.

Den positiva synen på EU i Storbritannien har ökat med tio procentenheter på ett år. Arkivbild.

Bild: sgoldswo

Ökat stöd för EU även i Storbritannien

Allt fler har en positiv syn på EU efter det brittiska beslutet att lämna unionen.

En ny stor sondering bekräftar tidigare undersökningar som visar på att stödet för EU ökat sedan den brittiska folkomröstningen sade nej till landet EU-medlemskap för närmare ett år sedan.

Den opinionsundersökning som det amerikanska Pew-institutet låtit genomföra i tio medlemsländer under våren 2017 visar att en majoritet vara kvar i EU i samtliga länder där frågan ställdes.

Jämfört med för ett år sedan, innan den brittiska folkomröstningen, har stödet ökat i samtliga länder förutom Italien. Även i Storbritannien har en majoritet en positiv syn på EU vilket man inte hade för ett år sedan.