EU-medlemskap i ljusare dager

Allt fler tycker att EU-medlemskapet är en bra sak och stödet är nu nästan lika stort som innan finanskrisen.

Andelen i medlemsländerna som tycker att det generellt sett är bra för deras land att vara med i EU var i mars i år 57 procent, enligt opinionsundersökningen Eurobarometern. Det är nästan lika högt som innan finanskrisen 2008 då EU sjönk i popularitet. 14 procent tycker att medlemskapet är dåligt medan 24 procent anser att det varken är bra eller dåligt.

Frågan som ställdes

Vad tycker du generellt om att [vårt land] är medlem i EU? Är det …?

Svenskarna tillhör de som i störst grad anser att EU-medlemskapet är bra med 61 procent vilket är den delat åttonde högsta nivån.

Lägst popularitet har EU-medlemskapet i Tjeckien och Grekland men i inget av medlemsländerna anser en större andel att landets medlemskap är dåligt än som tycker det är bra.

Högst i gunst stod EU 1991 för att sedan sjunka till den lägsta noteringen 1997, en nivå som nästan nåddes 2011 – mitt under den värsta krisen i framför allt euroländerna.