Sedan årsskiftet har minst 2 150 personer omkommit när de försökt ta sig över centrala Medelhavet. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-miljoner till Italien och Libyen för att undvika ny flyktingkris

Efter en tydlig ökning av migranter till Italien lägger EU-kommissionen fram en plan för att undvika att en ny flyktingkris uppstår.

Hittills i år har över 85 000 migranter ankommit Italien via Medelhavet. Det är närmare 14 000 fler än under samma period i fjol, visar siffror från Internationella migrationsorganisationen, IOM.

Bara under förra veckan kom 12 000 migranter till Italien. Och FN:s flyktingorgan UNHCR varnar för att fler kan vara på väg.

Situationen har blivit så allvarlig att den italienska regeringen övervägt att stänga sina hamnar för hjälpfartyg som räddat migranter till havs. Österrikes regering meddelade i måndags att man avser sätta in delar av sin armé om antalet migranter som kommer via Italien skulle öka.

I går tisdag kallade Italien upp Österrikes ambassadör för att diskutera tilltaget.

Nygammal krisplan

För att försöka hantera läget lade på tisdagen EU-kommissionen fram en krisplan. I planen får Italien motsvarande 340 miljoner kronor för sin migranthantering. Samtidigt ska närmare 450 miljoner kronor användas för att stärka de libyska myndigheternas arbete med att bland annat bevaka landets södra gräns.

I övrigt går planen främst ut på att uppmana medlemsländerna att genomföra tidigare överenskomna åtaganden.

– Det skulle göra stor skillnad om medlemsländerna bara gjorde vad det tidigare enats om, sade EU-kommissionär Frans Timmermans.

Kommissionären uppmanade medlemsländerna att skynda på omfördelningen av flyktingar från Italien och avvisningarna av migranter som inte har asylskäl. Timmermans vill även att medlemsländerna ger mer pengar till EU:s Afrikafond som syftar till att minska incitamenten, genom bland annat investeringar, att fly till Europa.

Kritik från Amnesty

Från mänskligarättighetsorganisationen Amnesty riktas kritik mot krisplanen.

– Detta är en bedrövligt otillräcklig plan som göra lite för att ta itu med den allvarliga situationen i centrala Medelhavet och bristen på solidaritet i EU. Istället för att föreslå att fler migranter kvarhålls och skickas tillbaka snabbare måste EU-ledarna en gång för alla vidta verkliga åtgärder för att förhindra drunkningsolyckor, sade Iverna McGowan, chef för Amnestys EU-kontor i ett uttalande.

Hon anser att fokus bör ligga på att öka hjälparbetet i Medelhavet och säkra vägar till EU.

Sedan årsskiftet har minst 2 150 personer omkommit när de försökt ta sig över centrala Medelhavet, vilket dock är något färre än samma tidsperiod 2016.

Inget nytt med många migranter till Italien

José Carreira, chef för EU:s stödkontor för asylfrågor EASO, menar att det som sker i Italien inte är något nytt och pekar på bland annat Arabiska våren.

– Ankomsterna i Italien har alltid varit periodiska. Det finns toppar och sedan en tid av lugn. Topparna är hemska att hantera. Det är vanligt för Italien att ta emot och undsätta tusentals personer på några dagar, sade Carreira vid en presskonferens på onsdagen.

EASO-chefen underströk dock att en skillnad mot tidigare är situationen i Libyen är en annan nu.

– Libyen är ett territorium som det är mycket svårt för EU att samtala med, sade José Carreira.

EU-kommissionens krisplan ska diskuteras av medlemsländernas migrationsministrar vid deras möte i Tallinn i morgon torsdag.