Hoppa till artikelns andra spalt.

Offentlig sektor – Sverige mot trenden

Under 2000-talet har den svenska offentliga sektorns andel av ekonomin minskat mer än i något annat jämförbart EU-land.

Från 2000 till i fjol minskade de offentliga utgifterna i Sverige från 53,6 till 50 procent av bruttonationalprodukten. Det är den största minskningen i de ekonomiskt jämförbara EU15-länderna. Det framgår av Eurostats sammanställning över storleken på de offentliga utgifterna i medlemsländerna.

I de flesta EU15-länder har tvärtom de offentliga utgifterna ökat som andel av landets samlade ekonomi. De största ökningarna har skett i Finland, Storbritannien och Frankrike.

Frankrike var även det EU-land som hade störst offentlig sektor under 2016 tätt följt av Finland. Sverige hamnar på sjätte plats i EU.    

Generellt sett har rikare länder i Västeuropa en större andel av sin ekonomi i den offentliga sektorn medan fattigare länder i Öst- och centraleuropa har en mindre andel. Irland utgör dock ett undantag och har EU:s minsta offentliga sektor.

De största utgiftsposterna i den offentliga sektorn i EU-länderna är äldrevård, sjukvård, offentlig förvaltning och utbildning.