Sveriges befolkning växte näst snabbast i EU

Bara ett EU-land hade under 2016 större befolkningstillväxt än Sverige.

Sveriges befolkning ökade mellan första januari 2016 och samma datum i år med närmare 1,5 procent. Det är efter Luxemburg den största ökningen i EU, visar en sammanställning från Eurostat.

I absoluta tal växte Sveriges befolkning med drygt 144 000 invånare vilket är det fjärde högsta efter unionens tre största medlemmar Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

I genomsnitt växte EU-ländernas befolkning med 0,3 procent till nästan 512 miljoner invånare.

I tio medlemsländer, framförallt i östra Europa, minskade antalet invånare.

Med strax under tio miljoner invånare är Sverige det trettonde största landet i EU befolkningsmässigt.