Gatubild från London, Storbritannien.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Brexitanhängare mest villiga offra brittisk ekonomi

En stor majoritet av de britter som vill lämna EU säger att betydande skador på landets ekonomin är ett pris värt att betala för att slippa EU. Det visar en undersökning från YouGov.

Över ett år efter att den brittiska folkomröstning sade att landet skulle lämna EU är kampviljan fortsatt stor bland brexitanhängarna och de ryggar inte för att landet eller dem själva skulle riskera ekonomiska förluster, tvärtom.

Enligt en undersökning som opinionsföretaget YouGov publicerade på tisdagen och som genomfördes i mitten av juli kan en stor majoritet, 61 procent, av de som röstade för brexit acceptera att Storbritannien lider märkbart ekonomiskt av skilsmässan bara landet lämnar EU. Tuffast attityd har äldre väljare över 65 år där 71 procent säger sig vara offervilliga för att driva igenom brexit.  

När frågan blir mer personlig och rör familjen dämpas dock stridsviljan bland brexitväljarna och 39 procent svarar ja på frågan huruvida arbetslöshet för dem eller någon i familjen vore ett pris värt att betala som en eventuell konsekvens av brexit medan 38 procent av brexitanhängarna säger nej.

Bland de som ville att Storbritannien skulle stanna i EU finns också en offervilja fast inte alls lika stor som bland de som ville lämna. Endast 18 procent tycker att drabbas av arbetslöshet är acceptabelt för att få vara kvar i EU och 34 procent kan se landet lida ekonomisk skada bara man fick var kvar. 19 procent kan tänka sig att en betydande skada på brittisk ekonomi är ett pris värt att betala för att lära Brexitanhängarna en läxa medan 64 procent av EU-anhängarna avvisar det.