Zadar, Zadarsko-Kninska, Kroatien. Bilden är beskuren.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Stor opinion för gemensam migrationspolitik

I bara ett land vill folket inte ha en gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik.

Om exempelvis alla EU-länder folkomröstade huruvida EU ska ha en gemensam migrationspolitik skulle ja-sidan vinna med stor marginal. Det visar resultatet i Eurobarometerns opinionsundersökning där 68 procent av EU-medborgarna säger ja medan 25 procent säger nej till en gemensam migrationspolitik.

Men stödet varierar mellan länderna. Största stödet och minsta motståndet finns i Spanien där närmare nio av tio vill ha en EU-politik på området. Motsatsen är Tjeckien där närmare fyra av tio ger sitt stöd medan knappt sex av tio säger nej till migrationspolitik på EU-nivå. Tjeckien är det enda landet i undersökningen där det finns en majoritet emot en gemensam migrationspolitik. Närmast i motståndsligan därefter kommer Ungern, Estland och Polen men utan att nejsidan har egen majoritet.

Annons

Förutom Spanien är stödet mycket stort i bland annat Nederländerna, Tyskland och Sverige.

I Sverige säger 76 procent av tillfrågade ja medan 22 procent säger nej till gemensam migrationspolitik.

Förhandlingarna om en ny migrationspoltik har pågått sedan oktober 2016. EU-ländernas stats- och regeringschefer satte i december 2016 upp målet att alla medlemsstater skulle bli överens senast i juni 2017 - vilket misslyckades.