EU-kommissionen vill ge större befogenheter till europeiska finansmyndigheter.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU går mot gemensam finanstillsyn

EU-kommissionen vill ge mer makt och resurser till de europeiska myndigheterna som sköter tillsynen av finansmarknaden. Det påverkar även länder som Sverige som står utanför euron och bankunionen.

– När kapitalmarknadsunionen utvecklas kan vi komma till ett läge där vi har en europeisk övervakare av kapitalmarknaden. Idag tar vi ett litet steg i den riktningen, sade Valdis Dombrovskis, den lettiska kommissionären med ansvar för finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, på onsdagen.

Kommissionen vill ge myndigheterna som övervakar EU:s finansmarknader större befogenheter och större finansiella muskler. Syftet är att göra det lättare för bolag att verka i flera länder och det är en del av planerna att skapa en kapitalmarknadsunion inom EU.

Förslagen omfattar den europeiska bankmyndigheten EBA, värderpappers- och marknadsmyndigheten ESMA, försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA och systemrisknämnden ESRB.

ESMA ska till exempel direkt övervaka sektorer där det finns gränsöverskridande verksamhet. Det kan handla om särskilda investeringsfonder och europeiska index som styr prissättningen av många finansiella produkter. ESMA ska också spela större roll i europeiska utredningar om marknadsmissbruk.

Överlag ska de europeiska myndigheterna utöka sin övervakning av nationella myndigheters agerande som svenska Finansinspektionen för att se till att EU-reglerna på finansområdet implementeras på liknande sätt överallt.

– Hur de europeiska tillsynsmyndigheternas mandat och uppgifter kommer se ut i framtiden har stor betydelse både ur ett reglering- och ett tillsynsperspektiv. Vi kommer därför noggrant att analysera de förslag som kommissionen presenterat idag, säger Victoria Ericsson, på Finansinspektion till Europaportalen.

Överlag välkomnas kommissionens förslag av berörda intesseorganisationer som Insurance Europe och AFME (Association for Financial Markets in Europe).

När det gäller EBA finns idag särskilda skydd för dem som inte är medlemmar i bankunionen genom att organisationens beslut måste ha stöd från en majoritet av de länder som inte deltar. Det skyddet kommer finnas kvar.

EBA ligger i dag i London och kommer behöva flytta den dag Storbritannien med dess finanscentra lämnar EU. Kommissionär Dombrovskis pekade på att det då är än viktigare att öka intergationen av de kapitalmarknader som är kvar inom unionen.

Däremot duckade kommisionären alla frågor som rörde var EBA kommer att lokaliseras. Det beslutet fattas av EU-länderna senare i höst.