Många asylsökande väntar på besked

Över hälften av de som sökte asyl i Europa 2015-2016 väntade fortfarande på besked i slutet av förra året.  

Åren 2015-2016 ansökte 2,2 miljoner människor om asyl i EU, Schweiz och Norge. Det var det största antalet asylsökande sedan andra världskriget. Vid utgången 2016 väntade fortfarande mer än hälften av de sökande på besked om de skulle få stanna eller skickas tillbaka. Enligt en studie från forskningsinstitutet Pew Research Center baserat på data från den europeiska statistikbyrån Eurostat handlade det om 1,1 miljoner människor, motsvarande 52 procent.

Enligt Europaportalens beräkningar hade antal obehandlade asylansökningar nu minskat med runt 300 000 efter första halvåret i år. Det skulle betyda att runt 800 000 personer väntade på asylbesked vid halvårsskiftet i somras.

Varierande väntetider

Studien konstaterar även att väntetiderna för asylsökande varierar kraftigt från land till land.

Sverige ligger strax över genomsnittet. 2015-2016 tog migrationsverket emot 155 000 ansökningar. Hälften, 75 000, hade fått svar i slutet av förra året.

Liknande andel gäller även i Tyskland som tog emot överlägset flest ansökningar under rekordåren. Där hade 51 procent av ansökningarna behandlats.

Två länder som som sticker ut i andra änden av tabellen är Ungern och Grekland. I Ungern väntade 94 procent av de 70 000 sökande på besked i slutet av förra året. I Grekland väntade nio av tio på besked.

Nationalitet spelar in

Tiden för asylprocessen beror också på nationaliteten på de sökande. Under perioden har till exempel 80 000 albaner sökt asyl i andra europeiska länder. Av dem hade 89 procent inte fått svar sista december 2016. Det kan jämföras med de 650 000 syrier som sökte asyl. Där hade 80 procent hade fått svar på sin asylansökan.