Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska gränskontroller kan fortsätta

Sverige kan få fortsätta med inre gränskontroller efter november om säkerhetsläget kräver det. Hot mot allmän ordning och säkerhet gör att EU-kommissionen föreslår nya Schengenregler.

EU-kommissionen föreslog på onsdagen en uppdatering av Schengenreglerna för att möta ”nya och rådande allvarliga hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten”.

– Vi behöver noga balansera två principer: rörelsefrihet och behovet av att möta allvarliga säkerhetshot, sade Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Förslaget innefattar förlängda tidsfrister för inre gränskontroll vilka ska ändras från dagens sex månader till ett år. Det ska också finnas möjlighet att förlänga kontrollerna upp till ytterligare två år om samma hot kvarstår och ett medlemsland infört exceptionella åtgärder, som till exempel undantagstillstånd. Det totala möjliga antalet år med gränskontroll i det annars gränslösa Schengen höjs därmed till tre år.  

Detta ligger i linje med de önskemål som den svenska regeringen har framfört tidigare.

Måste beakta terrordåd

På ett möte i Bryssel för två veckor sedan sa justitieminister Morgan Johansson (S) till Europaportalen att terrorattentaten som har drabbat Sverige de senaste åren måste vägas in när man beslutar om de svenska gränskontrollerna.

Sverige införde inre gränskontroller tillsammans med Danmark, Tyskland, Österrike och Norge hösten 2015 i samband med flyktingkrisen. Dessa har förlängts flera gånger och den maximala tidsfristen löper ut i mitten av november i år.

Dagens förslag öppnar upp för att kontrollerna kan förlängas med hänvisning till säkerhet.  

Krav från kommissionen

Samtidigt vill kommissionen införa striktare säkerhetsgarantier i Schengenreglerna. Bland annat ska medlemsländer som inför gränskontroller vara skyldiga att samarbeta med grannländer i syfte att minska påverkan på den fria rörligheten.

Som en del i förändringen uppmanade kommissionen också EU-länderna att slutligen släppa in Rumänien och Bulgarien i Schengen liksom Kroatien när landet väl uppfyller kraven.  

På presskonferensen var Avramapoulos noga med att påpeka att förslaget inte innebär en förlängning av de existerande inre gränskontrollerna. Det skulle handla om helt nya gränskontroller med säkerhet som rättslig grund. För grundtanken i Schengen är fortsatt att det inte ska finnas några gränser och kommissionen kommer hålla ögonen på länder som har gränskontroller för att se till att de sköter sig.

– Tro mig, vi kommer att bevaka systemet. Om Schengen dör så kommer det vara början på slutet för Europa, sade Dimitris Avramopoulos innan han lämnade kommissionens pressrum.