Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Karin Enström: Sverige bör ta ledartröjan

Moderaternas nya talesperson i EU-frågor Karin Enström ser flera frågor där Sverige borde vara mer aktiva och drivande.

Moderaterna utrikespolitiska talesperson och tidigare försvarsminister Karin Enström har fått uppdraget att leda partiets arbete i riksdagens EU-nämnd. När Europaportalen träffar henne betonar hon tre EU-frågor som särskilt viktiga.

– Det är viktigt att genomföra EU:s inre marknad på allvar. Det skulle öka EU:s konkurrenskraft och därmed jobb och tillväxt. Den andra stora frågan är hur vi ska tillsammans hantera migrationen. Det tredje handlar om säkerhet och trygghet, allt i från internationell terrorism, grov brottslighet och till ett försvars- och säkerhetspolitisk samarbete, säger Karin Enström.

De frågor som du pekar ut skulle regeringen sannolikt också anse som angelägna. Så var ligger skillnaden mellan dig och regeringen?

– Jag tror inte att det är konstigt att man delar problembeskrivningen. Regeringen säger ofta att EU är den viktigaste plattformen till exempel när det gäller utrikespolitiken men jag ser inte sedan i sak och handling att man prioriterar EU-samarbetet som man borde. Jag skulle vilja att regeringen tog på sig ledartröjan. Det känns som att vi sitter vid sidan om och frågar vad säger Tyskland, vad säger Frankrike, säger Karin Enström och tillägger att det försvarspolitiska samarbetet Pesco är att bra exempel på något där regeringen har väntat länge innan man har bestämt sig.

Karin Enström menar att Sverige borde vara ledande när det gäller inre marknad, migration, säkerhet, klimat och miljö.

– Det finns en stor förväntan från våra nordiska och baltiska grannländer att Sverige tar på sig en mer aktiv roll, säger Enström.

Hon poängterar att Sverige måste vara med mer i det vardagliga arbetet i arbetsgrupper och förmöten i Bryssel ”för det är där man kan påverka”.

– Men det är svårt att ta på, det är mer en känsla som vi har haft de senaste tre åren: att [regeringen] inte är så fokuserad, säger Enström.

Ett annat exempel som Enström nämner är det östliga partnerskapet, som rymmer EU: s politik mot tidigare sovjetstater som Ukraina och Georgien där hon tycker att det saknas nya initiativ. Karin Enström pekar ut vad hon kallar för ”en inneboende spänning” i unionen när det gäller att ge de östliga partnerskapsländerna ett medlemskapsperspektiv.  

– Här kan [Sverige] vara ännu mer aktivt mot fler EU-länder för att föra fram vikten av ett medlemskapsperspektiv [för Östeuropa]. Det finns en mängd hinder och svårigheter men jag tror att Sverige kan göra mer, säger Enström.