Korruptionen kan ha minskat i EU

EU-invånarna anser i allt mindre utsträckning att korruption är ett utbrett problem.

En klar majoritet, 68 procent, av invånarna i EU anser att korruption är ett utbrett problem. Men jämfört med för fyra år sedan, 2013 är det en tydlig minskning då 76 procent ansåg samma sak. Det visar utfallet från Eurobarometerns senaste stora undersökning i medlemsländerna.

Mindre tolerans mot korruption

Undersökningen visar även att invånarnas inställning till korruption blivit mer kritisk. På frågor om huruvida de anser att korruption i form av gåvor, mutor och tjänster för att erhålla något från någon offentlig myndighet är acceptabelt är nu fler kritiska än för fyra år sedan.

Stora skillnader mellan länderna

Upplevelsen och uppfattningen av korruption i EU-länderna skiljer sig mycket från varandra. I länder som Grekland, Cypern och Litauen anser runt 19 av 20 att korruptionen är ett utbrett problem i landet. I andra änden av skalan finns finländare och danskar där bara var femte ser det som ett utbrett problem.

Expertmått

Antikorruptionsorganisationen Transparency International låter varje år experter bedöma nivån av korruption i världens länder. Deras uppfattning om nivån i EU-länder stämmer ganska bra överens med invånarnas egen syn.

Även enligt Transparency Internationals uppskattning har nivån av korruption minskat något mellan 2013 och 2016, varifrån de senaste uppgifterna kommer. Men denna minskning har inte skett i samma utsträckning som i Eurobarometern visar.