Hoppa till artikelns andra spalt.

Brexit förlustaffär för Storbritannien oavsett avtal

Hur Storbritannien än gör kommer landet förlora ekonomiskt på brexit. Den analysen gör brittiska regeringen i en hemligstämplad rapport.

Enligt den hemliga konsekvensanalysen, som Buzzfeed läst, kommer Storbritannien förlora på brexit oavsett vilket typ av avtal landet får med EU.

I rapporten har man tittat på tre olika scenarier baserat på EU:s relation med andra icke-EU-länder och jämfört med scenariot att fortsätta vara medlem i EU.  

Det mest sannolika alternativet, ett omfattande frihandelsavtal, skulle ge fem procents lägre tillväxt de kommande 15 åren.

En så kallad mjuk brexit där Storbritannien har tillträde till den inre marknaden beräknas resultera i två procent lägre tillväxt. Det scenariot är dock inte troligt då den brittiska regeringen inte vill fortsätta betala in till EU:s budget, lyda under EU-domstolen och omfattas av reglerna på den inre marknaden.  

Det sista alternativet, inget avtal alls, skulle enligt den läckta rapporten sänka tillväxten med åtta procent.

Analysen säger också att hela landet kommer drabbas och att brexit kommer slå mot nästan varenda sektor men särskilt mot kemikalie-, livsmedels-, kläd-, tillverknings- och bilindustrin samt utarma Londons status som finansiellt centrum.

Viktigt för Sverige

Sveriges EU-minister Ann Linde (S) hoppas och tror att EU och Storbritannien ska enas om ett omfattande frihandelsavtal likt det med Kanada fast kanske lite mer omfattande.

– Sverige har så mycket handelsutbyte med Storbritannien så det ligger i Sveriges intresse att få med så mycket som möjligt, sade Ann Linde till Europaportalen i samband med förra veckans EU-nämnd.

Samtidigt konstaterar ministern att andra EU-länder inte är lika sugna på ett omfattande avtal med Storbritannien efter brexit. Skulle landet lämna EU utan avtal skulle det enligt Linde kosta Sverige uppskattningsvis två miljarder kronor per år bara i ökade tullavgifter.  

Ministern ser dock ett avtalslöst scenario som osannolikt.